Cách ly toàn thành phố Vĩnh Yên từ ngày 07/05/2021 đến ngày 22/05/2021

07/05/2021 | 12:00 AM

Ngày 06/05/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã ký quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc thực hiện cách lý xã hội thành phố Vĩnh Yên trong vòng 15 ngày từ 0h00" ngày 07/05/2021 đến 0h00"ngày 22/05/2021 trên phạm vi toàn thành phô Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Nội dung Quyết định nêu rõ:

Tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

29/03/2021 | 05:08 PM

Ngày 28/3, hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, hội nghị nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt các nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Các vùng quê đổi thay từ những chủ trương lớn

04/03/2020 | 09:09 AM

Năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Các Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống đã khiến diện mạo bức tranh quê Vĩnh Phúc ngày càng khởi sắc. Môi trường sống, đường làng, ngõ xóm đang dần xanh sạch, đẹp và đời sống người dân không ngừng được nâng lên.