Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Tổng kết công tác Đảng, công tác Công đoàn năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

29/01/2021

          Sáng ngày 28/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Tổng kết công tác Đảng, công tác Công đoàn năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

         Chủ trì hội nghị đồng chí Giám đốc Sở - Bí thư Đảng uỷ Phan Tuệ Minh; các đồng chí trong ban chấp hành Đảng uỷ Sở và đông đủ các đảng viên trực thuộc Sở tham dự.

          Buổi hội nghị quán triệt, tuyên truyền đến các Chi, Đảng bộ bộ phận và toàn thể cán bộ đảng viên công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ cần nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc về  những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh  lần thứ XVI ; những hạn chế, yếu kém cần khắc phục , nắm vững quan điểm, định hướng, mục tiểu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định tại Đại hội lần thức XVII cùng với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó cụ thể hoá thành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối CCQ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VII; phát huy mọi tiềm năng; sức mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

  Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tổng kết báo cáo công tác Đảng và Công đoàn năm 2020 của Sở. Trong năm qua Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều nỗ lực cố gắng, chủ động trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn bám sát qui chế hoạt động, tập thể cấp ủy luôn có sự đoàn kết, thống nhất. BCH Đảng ủy đã chủ động tham mưu cho chính quyền ban hành nhiều chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội, giữ ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tài nguyên đất, nước, khoáng sản cơ bản được quản lý, sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả; ô nhiễm môi trường từng bước được kiểm soát đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển bền vững của tỉnh.

 


Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT


Các tin đã đưa ngày: