Chi bộ Bảo vệ môi trường tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2020

07/09/2017

Ngày 06/9/2017, Chi bộ Bảo vệ môi trường tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là Chi bộ được Đảng ủy chỉ đạo tổ chức làm điểm. Dự Đại hội có các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Sở; các đồng chí trong BCH Công đoàn Sở cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Bảo vệ môi trường. Đồng chí Nguyễn Văn Khước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, Chi bộ Bảo vệ môi trường đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể: Đã nghiên cứu tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở ban hành và trình cấp có thẩm quyền nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, qua đó đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức và cá nhân. Tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả đúng và trước hạn đối với các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo hướng giảm thời gian giải quyết, nhiều thủ tục đã được rút ngắn gần nửa thời gian so với quy định của Trung ương góp phần tích cực vào cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Chi cục Bảo vệ môi trường đã tích cực, chủ động triển khai các kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, trong đó Tiêu chí Môi trường (Tiêu chí 17) đã được hướng dẫn, tổ chức thực hiện kịp thời cho các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới. Qua đó hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Công tác kiểm soát ô nhiễm được coi là hoạt động trọng tâm trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Thanh tra Sở và các Phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở để tổ chức thanh tra, kiểm tra giám sát kịp thời, chủ động phòng ngừa ô nhiễm, giải quyết dứt điểm các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh. Kết quả trong giai đoạn vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã không xảy ra điểm nóng về bảo vệ môi trường. Chi bộ đã chủ động, tích cực chỉ đạo chính quyền triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Chi bộ để đưa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn; Công tác chính trị tư tưởng được Chi bộ quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tập thể cán bộ, đảng viên Chi cục luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng và phát triển đảng viên được thực hiện tốt, trong nhiệm kỳ đã kết nạp Đảng được 02 quần chúng ưu tú. Chi bộ hàng năm đều được xếp loại đạt trong sạch vững mạnh…

 Đồng chí Nguyễn Văn Khước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng đại diện BCH Đảng bộ Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Khước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội, Đại hội đã đánh giá sát với tình hình thực tế những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017-2020, đây là nhiệm vụ rất trọng tâm để phấn đấu. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong thời gian qua công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều tồn tại, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra thường xuyên và có xu hướng ngày càng gia tăng, phức tạp đặc biệt là khu vực nông thôn, làng nghề. Do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa trong công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở đề nghị trong nhiệm kỳ này, các cán bộ thuộc Chi cục cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng, nhà đầu tư vào vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý chất thải; Chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời nghiên cứu rà soát phát hiện những bất cập, tồn tại đề tham mưu điều chỉnh, sửa đổi bổ sung kịp thời; Chủ động xây dựng quy chế quản lý, phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trình UBND tỉnh ban hành theo hướng phân công, phân cấp rõ ràng trách nhiệm của các cấp ngành, UBND các cấp trong bảo vệ môi trường; Tham mưu cho cấp có thẩm quyền tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn; Chủ động phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan để tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa ô nhiễm có hiệu quả…
Tại Đại hội các đảng viên trong Chi bộ và đại diện Đoàn thanh niên Chi cục Bảo vệ môi trường đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Ban chấp hành Chi bộ Bảo vệ môi trường nhiệm kỳ 2015-2017, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017-2020.
Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí có phẩm chất, năng lực đạo đức cách mạng vào Ban chi ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Bá Hiến, Hà Việt Duy, Dương Thị Thanh Thúy. Bầu đồng chí Nguyễn Bá Hiến giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Hà Việt Duy giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ. Đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.
Kết thúc Đại hội, đại diện BCH Đảng bộ Sở đã tham gia ý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm để các chi bộ thuộc Đảng ủy Sở sau này tổ chức Đại hội Chi bộ một cách thiết thực và hiệu quả. Theo kế hoạch, từ Đại hội của Chi bộ Bảo vệ môi trường, các chi bộ khác trực thuộc Sở sẽ tổ chức Đại hội Chi bộ và báo cáo kết quả về Đảng ủy Sở để Đảng ủy chuẩn y các chức danh lãnh đạo chi bộ và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện lên Đảng ủy cơ quan cấp trên.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

 BCH nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội


Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: