Quỹ Bảo vệ môi trường Vĩnh Phúc: “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể

28/07/2017

Gần năm mươi năm kể từ ngày vị cha già kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi, khoảng thời gian đó tuy chưa phải quá dài nhưng cũng đủ để minh chứng cho một chân lý mang tên Hồ Chí Minh ! Chân lý ấy là tư tưởng, quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lê Nin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được coi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước. Chúng ta tiếp thu và học tập ở Người không chỉ ở những quan điểm tư tưởng ấy mà còn học tập cả tấm gương đạo đức - Những phẩm chất tốt đẹp của Người.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện ở những điều rất đỗi giản dị, đời thường nhưng cái giản dị, cái đời thường đó lại mang cả một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào chúng ta cũng cần phải học tập, noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Người, nhất là trong tình hình hiện nay, khi ngày càng có nhiều hiện tượng suy thoái về đạo đức trong tất cả các tầng lớp nhân dân thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh càng cần phải đẩy mạnh. Bởi vậy, ngày 27/3/2003 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã ra Chỉ thị số 23-CT/TW về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới và tiếp đó ngày 07/11/2006, Bộ Chính Trị (khoá X) đã ra chỉ thị số 06/CT/TW  về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Là một cán bộ đoàn viên công đoàn của Quỹ Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, tôi luôn có suy nghĩ và tâm niệm rằng mình phải tìm hiểu, học tập noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng một số việc làm cụ thể của Người vào công việc chuyên môn cũng như cuộc sống sinh hoạt đời thường hàng ngày để đem lại lợi ích thực sự, đóng góp một phần rất nhỏ bé của mình cho sự phát triển của gia đình và xã hội.

Nêu cao việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hiểu được đúng bản chất của bài học này chúng ta phải biết áp dụng ngay vào những công việc làm hàng ngày từ những công việc nhỏ nhất như: Tắt điện, tắt quạt ngay sau khi ra khỏi phòng làm việc, chỉ bật bóng điện sáng khi thật sự cần thiết, in các báo cáo, chuyên đề trước khi chỉnh sửa thì dùng lại giấy in hai mặt, tiết kiệm nước, tiết kiệm văn phòng phẩm… Tiết kiệm ở đây không có nghĩa là bủn xỉn, là ki bo, tiết kiệm tức là việc gì cần thiết thì ta mới chi tiêu, mới dùng còn nếu chưa cần thiết thì chưa vội chi tiêu, chưa vội dùng. Để cân nhắc đâu là việc cần thiết hay chưa cần thiết không chỉ là căn cứ vào nhu cầu, mong muốn của bản thân, mà còn phải xem xét khả năng thực hiện của chính mình. Hơn nữa theo tôi hiểu, tiết kiệm, chống lãng phí trong một cơ quan tập thể thì tiết kiệm, chống lãng phí cần có sự tham gia có ý thức cao của mỗi người. Vì vậy, một cá nhân tiết kiệm, chống lãng phí thôi chưa đủ mà cần phải có sự cố gắng phấn đấu của cả tập thể. Điều đó có nghĩa là mỗi người trong chúng ta tự ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chia sẻ, động viên bạn bè, đồng nghiệp… cùng thực hiện với mình.

Trong những phẩm chất đạo đức cách mạng cần thiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao đức tính “Kiệm”, song đi cùng với “Kiệm” thì chúng ta phải thực hiện chống tham ô tham nhũng, đấu tranh phê bình những người tham ô tham nhũng vì chính những việc làm này thể hiện sự quý trọng, bảo vệ công sức của mình và của nhân dân, không để cho một số cá nhân lợi dụng chức vụ lấy của chung làm của riêng, lấy đi mồ hôi công sức của những người lao động chân chính. Do vậy, để chống tham ô tham nhũng trước hết ta phải nghiêm khắc với chính bản thân mình, không biến mình thành người tham ô, tham nhũng, không biến bất cứ cái gì dù nhỏ nhất thuộc sở hữu của tập thể thành của riêng cá nhân mình. Mặt khác, ta phải tham gia góp ý chân thành với đồng nghiệp để tránh xảy ra tình trạng tham ô, tham nhũng. Nếu thấy có hiện tượng này xảy ra, ta phải thẳng thắn, dũng cảm đưa sự việc ra phê bình nhưng phê bình với thái độ tích cực, khách quan, công bằng, chứ không được áp đặt ý kiến chủ quan, cá nhân.

Đất nước Việt Nam ta có được sự phát triển như ngày hôm nay, nhân dân ta có được cuộc sống thanh bình no ấm như ngày hôm nay là do có sự đoàn kết, ý chí thống nhất, sức mạnh tổng thể của toàn dân tộc được phát huy cả trong đấu tranh chống kẻ thù và phát huy trong bảo vệ, xây dựng tổ quốc của chúng ta. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào ta cũng không được xa rời quần chúng, lấy lợi ích của nhân dân, lợi ích của tập thể đặt lên hàng đầu, luôn xem xét trước khi làm việc gì thì phải xem xét việc đó có ảnh hưởng đến nhân dân hay không, người dân có được lợi ích gì khi ta làm việc đó… Như Bác đã dạy rằng, phải luôn giữ mối liên hệ giữa cán bộ với nhân dân như “Giữ con ngươi của mắt mình”.

Với công việc chuyên môn tôi đang làm là bảo vệ môi trường, là một công việc gắn bó thiết thực với đời sống của người dân, mỗi hoạt động của chúng tôi đều gắn với bảo vệ môi trường. Do đó, tôi ý thức rất rõ trách nhiệm cao cả của mình trong tất cả các công việc, tôi luôn trăn trở rằng bản thân mình và tập thể cơ quan mình phải làm gì để bảo vệ môi trường một cách tốt nhất, bảo vệ môi trường sống trong lành hơn cho tất cả mọi người trong khi ngày càng có quá nhiều chất gây ô nhiễm đang đe doạ tính mạng của con người và các thế hệ tương lai… Và kết quả là, bản thân đã cùng với tập thể cán bộ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vượt mức kế hoạch  được giao. Cụ thể từ khi thành lập năm 2009 đến nay, Quỹ đã thực hiện giải ngân cho vay các dự án bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh với số vốn lũy kế là trên 45 tỷ đồng; tiếp nhận ký Quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên 9 tỷ đồng và tài trợ các chương trình bảo vệ môi trường 1,5 tỷ đồng.

Một điều quan trọng là phải căn cứ vào nhu cầu, mong muốn chính đáng của người dân, chân thành thu nhận những ý kiến đóng góp của mọi người dành cho bản thân mình. Để làm được việc này thì bản thân chúng ta phải thực hiện chống bệnh quan liêu, cửa quyền, hách dịch. Dù một thái độ, một cử chỉ nhỏ thể hiện sự quan liêu, cửa quyền, hách dịch thì sẽ làm ta xa rời quần chúng nhân dân, làm mất lòng tin, sự yêu mến của mọi người dành cho mình. Bản thân mỗi người phải tự phấn đấu và rèn luyện mình để cho bệnh quan liêu, cửa quyền, hách dịch không có “chỗ đứng” và không thể tồn tại phát triển trong mỗi con người chúng ta. Áp dụng vào công việc thực tiễn của bản thân, tôi luôn coi trọng những ý kiến thắc mắc cũng như những đóng góp của người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc. Hướng dẫn, giải thích tận tình thấu đáo những gì mình biết và phụ trách để người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt hơn các nội dung công việc, bảo vệ môi trường ngày một trong lành hơn, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của các thế hệ tương lai.

Khi thấy được sự gắn bó máu thịt với nhân dân thì sẽ không ai coi thường nhân dân mà biết trân trọng quý mến người dân như chính người thân ruột thịt của mình. Nếu thấy bản thân có những biểu hiện sai lầm, lệch lạc dù chỉ trong ý nghĩ thôi ta cũng phải nghiêm khắc kiểm điểm chính mình, tự mình phải sửa chữa khắc phục ngay.

Qua sự tìm hiểu, học tập của bản thân và qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy cuộc phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được rất nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, học tập và noi theo tấm gương của Người ngay cả trong những việc nhỏ nhất trong cuộc sống rất đời thường đến những việc lớn hơn mang tầm vĩ mô. Sau bốn năm hưởng ứng tham gia cuộc phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi thấy mình cần phải nâng cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm trước các công việc được giao, không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.


Tổ Công đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường Vĩnh Phúc


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: