Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

14/10/2015

Đất đai, tài nguyên khoáng sản vừa là tư liệu sản xuất, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên với sự gia tăng dân số và công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng thì đây là lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên diễn ra tranh chấp và vi phạm pháp luật về đất đai tại nhiều địa phương, đơn vị và các hộ gia đình. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này tại một số thời điểm, một số nơi vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Để kịp thời phát hiện và tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có biện pháp xử lý những khuyết điểm, sai phạm, lực lượng Thanh tra Sở đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh kiểm tra đột xuất theo quy định thuộc lĩnh vực Ngành quản lý đối với các tổ chức, các nhân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tiến hành gần 20 cuộc thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở còn phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra hơn 10 đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; trong đó có thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất. Sau thanh tra đã kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành báo cáo, kết luận đối với 11 cuộc thanh tra, số còn lại tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy định. Qua thanh tra đã phát hiện 10 đơn vị vi phạm và tiến hành xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 290 triệu đồng. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2015, Thanh tra Sở đã tập trung thanh tra vào lĩnh vực chấp hành pháp luật nhà nước về bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, ông Trần Mạnh Hùng - Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết:

“Trong thời gian qua, Thanh tra Sở đã phối hợp với các ngành, đặc biệt là lực lượng cảnh sát bảo vệ môi trường thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thanh, kiểm tra thường xuyên cũng như thanh, kiểm tra đột xuất việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra cho thấy, một số doanh nghiệp chưa chấp hành tốt yêu cầu, chỉ đạo của tỉnh cũng như pháp luật về bảo vệ môi trường; một số địa phương còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là khu vực nông thôn. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và bắt giữ, thậm chí tịch thu phương tiện vận chuyển, tiêu hủy các loại chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, Thanh tra Sở đã chủ động, thường xuyên làm việc với chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã để vừa đôn đốc, tư vấn, hướng dẫn các địa phương tập trung làm tốt công tác vệ sinh môi trường.

Song song với hoạt động thanh tra, kiểm tra, lực lượng Thanh tra Sở còn thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường. Tính từ đầu năm đến nay, Thanh tra ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 46 đơn khiếu nại, tố cáo (trong đó có 28 đơn đủ điều kiện và đã được giải quyết, 13 đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết). Thông qua công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã kịp thời phát hiện những sai phạm ngay tại cơ sở và giải quyết, phúc đáp thỏa đáng những thắc mắc, khiếu nại của nhân dân. Từ đây tích cực góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Sở còn tập trung giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các đơn vị, tổ chức cá nhân được thanh tra. Thông qua hoạt động này nhằm đôn đốc, nhắc nhở và có biện pháp điều chỉnh kịp thời đối với các đơn vị, tổ chức cá nhân có thiếu sót, vi phạm. Qua đây giải quyết được tận gốc vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Theo đánh giá chung, hầu hết các đơn vị, tổ chức cá nhân đều chấp hành đẩy đủ, đúng quy định các kết luận thanh tra”.

Ông Trần Mạnh Hùng cũng cho biết thêm: “Trong quá trình thực hiện công tác thanh, kiểm tra cơ quan thanh tra chúng tôi đã tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở ban hành các kết luận, trong đó có kiến nghị, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; trong đó hướng dẫn và cho phép các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm có thời hạn để khắc phục. Qua thanh tra, kiểm tra việc khắc phục những tồn tại sau thanh tra cho thấy, tất cả các doanh nghiệp hay các đối tượng được thanh tra đều có ý thức chấp hành tốt kết luận của Thanh tra và có ý thức khắc phục những tồn tại trong thời hạn cho phép”.

Khắc phục những tồn tại hạn chế và phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới lực lượng Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đây tích cực đưa công tác khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường đi vào nền nếp, đáp ứng quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh  .

 


TTCNTT Tài nguyên & Môi trường


Các tin đã đưa ngày: