Phí thẩm định cấp mới Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

16/05/2017

Ngày 21/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Theo quy định tại Thông tư này, mức thu phí thẩm định cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong trường hợp Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thẩm định dao động từ 7,28 triệu đồng/ hồ sơ - 25,48 triệu đồng/ hồ sơ, tùy theo số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định và khu vực. Với hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, mức thu phí dao động từ 4,09 triệu đồng/ hồ sơ - 07 triệu đồng/ hồ sơ, tùy theo số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định. Đặc biệt, không thu phí thẩm định đối với trường hợp cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước; trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan Nhà nước thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được trích để lại 70% tổng số tiền phí thực thu được để trang trải chi phí hoạt động thẩm định, thu phí; nộp 30% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2017.


www.luatvietnam.vn


Các tin đã đưa ngày: