Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

29/02/2016

Trong thời gian qua, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ trong các đề án, do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam làm chủ đầu tư, Cục đã ban hành các quyết định, quy trình hướng dẫn bổ sung về công tác quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; trong đó đặc biệt đã ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận Kiểm định viên theo Quyết định số 816/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 16 tháng 7 năm 2015.

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Để triển khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận Kiểm định viên đo đạc và bản đồ theo tinh thần của Quyết định nêu trên, ngày 23 tháng 2 năm 2016, Cục Đo đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã triển khai tổ chức Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ (khóa 1).

Phát biểu tại lớp học, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Phan Đức Hiếu nhấn mạnh: công tác kiểm định chất lượng là một nội dung quan trọng trong quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Cán bộ kiểm định chất lượng phải là người có kiến thức chuyên môn, nắm chắc các quy trình, quy định kỹ thuật và phải có kinh nghiệm công tác thì mới đáp ứng được yêu cầu của công việc. Sắp tới, Cục sẽ triển khai rộng rãi trong các đơn vị hoạt động đo đạc và bản đồ và Giấy chứng nhận Kiểm định viên đo đạc và bản đồ là yêu cầu bắt buộc với cán bộ chủ trì công tác kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Ngoài việc cung cấp cho các học viên kiến thức pháp luật về công tác kiểm định chất lượng, khóa học còn cung cấp một số kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp, phương pháp công nghệ về kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

“Trong thời gian tới, cán bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng phải là người đã được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định viên về nội dung thực hiện. Đây vừa là bước đột phá, nhằm nâng cao và làm rõ vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của người thực hiện công tác kiểm định. Đây cũng là tiền đề để tiến tới việc thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho cá nhân trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khối ASEAN” - Cục trưởng Phan Đức Hiếu nhấn mạnh.

Khóa học lần này được tổ chức với số lượng 40 học viên, là những cán bộ kỹ thuật làm công tác kiểm tra nghiệm thu, kiểm định trong các đơn vị thuộc Cục. Khóa học kéo dài trong thời gian 15 ngày làm việc gồm các chuyên đề như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý chất lượng sản phẩm, lưới đo đạc cơ sở quốc gia, cơ sở dữ liệu địa lý, bản đồ địa hình, bản đồ địa hình đáy biển, bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, dữ liệu địa danh, bản đồ địa chính, bản đồ hành chính.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đạt điểm thi cuối kỳ theo yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Trên cơ sở chứng chỉ này, cá nhân có thể đăng ký với Cục Đo đạc và Bản đồ ViệtNamđể được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định viên đo đạc và bản đồ.

Sau đây là một số hình ảnh của Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng:

 

                                              

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ggggf

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: