Ngày Động vật hoang dã thế giới 2022: “Phục hồi các loài chính để phục hồi hệ sinh thái”

18:00 14/03/2022Ngày 20 tháng 12 năm 2013, tại phiên họp thứ 68, Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) đã tuyên bố ngày 3 tháng 3 - ngày ký Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) năm 1973 - là ngày Động vật hoang dã thế giới của Liên hợp quốc. 

Mục tiêu của Ngày kỷ niệm và nâng cao nhận thức về các loài động vật và thực vật hoang dã trên thế giới. Nghị quyết của UNGA cũng chỉ định Ban Thư ký CITES là người hỗ trợ cho việc toàn cầu tuân thủ ngày đặc biệt này đối với động vật hoang dã theo lịch của Liên hợp quốc. Ngày Động vật hoang dã thế giới hiện đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng nhất trên toàn cầu dành riêng cho động vật hoang dã.

Ngày Thế giới Động vật Hoang dã (WWD) năm 2022 với chủ đề “Phục hồi các loài chính để phục hồi hệ sinh thái" nhằm thu hút sự chú ý đến tình trạng bảo tồn của một số loài động thực vật hoang dã cực kỳ nguy cấp và thúc đẩy các cuộc thảo luận hướng tới việc hình dung và thực hiện các giải pháp để bảo tồn chúng. Tất cả các cuộc thảo luận này giúp truyền cảm hứng và cung cấp thông tin cho những nỗ lực hướng tới việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc gồm các Mục tiêu số 1 (Không đói nghèo), số 2 (Không đói), số 12 (Đảm bảo các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững), số 13 (Hành động vì khí hậu), số 14 (Cuộc sống dưới nước) và số 15 (Cuộc sống trên cạn).


Theo dữ liệu từ Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) về các loài bị đe dọa, hơn 8.400 loài động vật và thực vật hoang dã đang bị đe dọa nghiêm trọng, trong khi gần 30.000 loài khác được coi là có nguy cơ tuyệt chủng hoặc dễ bị tổn thương. Dựa trên những ước tính này, người ta cho rằng hơn một triệu loài đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Tiếp tục mất đi các loài sinh vật, môi trường sống và còn đe dọa toàn bộ sự sống trên Trái đất, trong đó có chúng ta. Mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới đang dựa vào động vật hoang dã và các nguồn tài nguyên, dựa trên đa dạng sinh học để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, từ thực phẩm, đến nhiên liệu, thuốc men, nhà ở và quần áo. Hàng triệu người cũng dựa vào thiên nhiên như một nguồn sinh kế và các cơ hội kinh tế của họ.

Do đó, năm 2022, Ngày Động vật Hoang dã Thế giới hướng tới nhu cầu cấp thiết phải đảo ngược số phận của các loài đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất để hỗ trợ khôi phục môi trường sống và trường học của chúng và thúc đẩy nhân loại sử dụng bền vững chúng.