Các vùng quê đổi thay từ những chủ trương lớn

09:09 04/03/2020

Năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Các Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống đã khiến diện mạo bức tranh quê Vĩnh Phúc ngày càng khởi sắc. Môi trường sống, đường làng, ngõ xóm đang dần xanh sạch, đẹp và đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

 

Sáp nhập thôn, tổ dân phố - động lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý từ cơ sở

Nằm cách trung tâm thành phố Vĩnh Yên không xa, xã Định Trung có tổng diện tích tự nhiên hơn 748 ha, dân số trên 9.490 nhân khẩu, với 14 thôn dân cư. Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố, ngay sau khi Nghị quyết 43 của HĐND tỉnh được ban hành và theo chỉ đạo của UBND thành phố Vĩnh Yên, Đảng ủy, UBND xã Định Trung đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc sáp nhập thôn.

Gò Nọi là 1 trong 4 thôn của xã Định Trung thực hiện sáp nhập. Bà Nguyễn Thị Hương Hồi, trưởng thôn kiêm chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Gò Nọi cho biết: Thôn được sáp nhập trên cơ sở 2 thôn Gò và Nọi, hiện có tổng diện tích 47,5 ha với 197 hộ dân. Trước kia, khi vẫn là 2 thôn, do đặc thù có dân số ít, đặc biệt là thôn Gò chưa đến 100 hộ, hơn 80% trong số đó làm nông nghiệp nên việc tập hợp, huy động sự tham gia của người dân vào các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới rất khó khăn. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10 vừa qua, 2 thôn Gò - Nọi về chung một mái nhà, việc huy động sức dân trở nên nhanh chóng, thuận lợi hơn; các hoạt động, phong trào thi đua ở thôn ngày càng thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân. “Minh chứng cho trái ngọt đầu tiên từ chủ trương sáp nhập các thôn nhỏ thành một thôn lớn, địa phương đã kịp khánh thành nhà văn hóa thôn trước thềm năm mới” – bà Hồi nói.


Thôn Gò Nọi đã kịp khánh thành nhà văn hóa thôn trước thêm năm mới

Xác định sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương, xã Định Trung đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện chủ trương này. Ông Sái Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước khi sáp nhập, Định Trung có 14 thôn. Hoạt động của các thôn cũng còn nhiều hạn chế do quy mô nhỏ nên số lượng người hoạt động không chuyên trách nhiều, chi ngân sách địa phương lớn, việc huy động nguồn lực từ cộng đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh gặp khó khăn... Từ thực tế đó, xã đã xây dựng đề án sáp nhập 14 thôn thành 12 thôn. Sau khi làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ nghỉ việc sau sáp nhập, các thôn tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại cuộc họp ở khu dân cư, có đại diện lãnh đạo xã cùng dự. 100%  các hộ gia đình được lấy ý kiến hoàn toàn thống nhất với chủ trương sáp nhập thôn. Tất cả những vấn đề phát sinh trong quá trình sáp nhập thôn, xã đều đưa ra các phương án giải quyết hài hòa và ổn định. Cùng với đó, việc lựa chọn cán bộ sau sáp nhập cũng được xã rất quan tâm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ở các thôn có tâm huyết, có năng lực. Hết tháng 10/2019, xã đã hoàn thành việc sáp nhập 14 thôn thành 12 thôn. 

Ngoài xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên có 4 phường: Liên Bảo, Tích Sơn, Ngô Quyền, Đồng Tâm phải thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố. Để thực hiện thành công mục tiêu, Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát đối chiếu, đánh giá về thực trạng quy mô số hộ tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. 

Trước khi sáp nhập, thành phố có 121 thôn, tổ dân phố, sau khi sáp nhập 20 thôn, tổ dân phố, Vĩnh Yên còn 111 thôn, tổ dân phố, giảm 10 thôn, tổ dân phố.

Tại các địa phương khác, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố dù còn một số khó khăn nhưng vẫn được triển khai tích cực và đạt kết quả tốt. Điển hình, huyện Sông Lô từ 175 thôn, tổ dân phố, sau khi thực hiện sáp nhập 56 thôn, tổ dân phố tại 8 xã, thị trấn, huyện còn 145 thôn, tổ dân phố; thành phố Phúc Yên thực hiện sáp nhập 52 thôn, tổ dân phố, đến nay còn 91 thôn, tổ dân phố, giảm 27 thôn, tổ dân phố; huyện Lập Thạch thực hiện sáp nhập 49 thôn, tổ dân phố, giảm từ 214 thôn, tổ dân phố xuống còn 189 thôn, tổ dân phố....

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố để thành lập 131 tổ dân phố, giảm 143 thôn, tổ dân phố. Tất cả các thôn, tổ dân phố mới sau khi sáp nhập đều sớm đi vào ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các hộ gia đình yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm. Cùng với việc sáp nhập, các thôn, tổ dân phố đã thực hiện việc kiện toàn các chức danh ở thôn, qua đó, giúp cho việc lãnh đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được kịp thời, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Sức lan tỏa từ một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, chỉ tính riêng việc cải tạo, xây mới rãnh thoát nước thải, đã có 87/137 xã, phường được hỗ trợ với tổng chiều dài trên 200 km. Tuy nhiên trên thực tế,  nhiều kênh mương, cống rãnh ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh vẫn đang bị ô nhiễm nặng vì các loại rác thải, nước thải xả thẳng ra môi trường không được xử lý triệt để. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở hạ tầng ở không ít khu vực nông thôn còn lạc hậu, chưa được đầu tư đồng bộ; các hộ dân chưa ý thức được việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phần lớn các chất thải sinh hoạt của người, gia súc thải trực tiếp ra cống rãnh, thấm xuống đất qua những đợt mưa hoặc rửa trôi, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng cao.

Khắc phục tình trạng này, ngày 15/7/2019, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghĩa Hưng là 1 trong 2 xã đầu tiên của tỉnh thực hiện xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải. Ông Lê Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng cho biết: Như nhiều địa phương khác trong tỉnh, hiện nay, nguồn nước thải sinh hoạt của các gia đình trên địa bàn xã Nghĩa Hưng chỉ được xử lý sơ bộ bằng bể chứa hoặc các công trình vệ sinh đơn giản, sau đó thải ra hệ thống rãnh thoát nước của khu dân cư, chưa có hệ thống rãnh tiêu tới nơi thu gom nước thải sinh hoạt tập trung để xử lý. Cùng với đó, việc lạm dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi quy mô gia đình đan xen trong các khu dân cư làm ảnh hưởng đến chất lượng nước, gây sụt lún, nhiễm bẩn nguồn nước ngầm. Qua rà soát, toàn xã có hơn 13.300m rãnh thoát nước thải trong các khu dân cần xây mới, cải tạo.

Trước thực trạng đó, ngay sau khi có chủ trương của tỉnh về hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, xã Nghĩa Hưng đã lựa chọn 6 tuyến rãnh với chiều dài hơn 600m thuộc 2 thôn Chợ và Nghĩa Lập làm thí điểm. Đồng thời, giao Ủy ban MTTQ xã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó, việc xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trong khu vực dân cư là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện tốt các điều kiện, tiêu chí về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và chủ trương của tỉnh về việc xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, nhân dân xã Nghĩa Hưng đã đồng tình, ủng hộ và mong muốn chương trình sớm được triển khai.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và hiệu quả từ 2 thôn làm điểm, đến nay, toàn xã đã triển khai xây dựng được 6,2km rãnh nước thải có nắp đạy, trong đó có 4/7 thôn đạt 100% các hướng tuyến cần cải tạo, xây mới. Hiện các thôn Nghĩa Lập, Sen, Đình đang triển khai thi công nốt các tuyến rãnh nước thải còn lại, dự kiến đến hết quý I năm 2020, xã sẽ hoàn thành xong toàn bộ việc xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải ở các khu dân cư.


Từ cuộc vận động xây dựng rãnh nước thải, đường làng, ngõ xóm nông thôn ngày càng khang trang,xanh sạch, đẹp hơn

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sau thành công của xã Nghĩa Hưng và Tam Phúc – 2 đơn vị được tỉnh chọn làm thí điểm, UBND huyện Vĩnh Tường xác định xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước là việc làm vì dân, có lợi cho dân nên chỉ đạo các địa phương không làm theo phong trào, chỉ làm đối với các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố, các ngõ có sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Từ cách làm bài bản, đến nay huyện Vĩnh Tường đã có 21 xã, thị trấn tổ chức thi công xây dựng, cải tạo rãnh tại 186 tuyến với tổng chiều dài đăng ký hơn 34,821km. Đến 18/12/2019, toàn huyện đã hoàn thành hơn 32,3km, đặc biệt, trong đó có 3,42km xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh của xã Bình Dương được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Không chỉ ở Vĩnh Tường, cuộc vận động xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải và vệ sinh môi trường ở khu dân cư – xây dựng nông thôn kiểu mẫu đang có sức lan tỏa ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Tính đến đầu tháng 12/2019, sau hơn nửa năm triển khai cuộc vận động, đã có 8/9 huyện, thành phố tiến hành xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư với tổng chiều dài hơn 72km. Các huyện: Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Yên Lạc đã vượt xa khối lượng đăng ký.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ tỉnh, quá trình thực hiện đã khẳng định đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, hợp lòng dân. Mặc dù tỉnh đã cho cơ chế hỗ trợ 100% giá trị nguyên vật liệu xây dựng và cải tạo hệ thống thu gom nước thải nhưng để hoàn thành khối lượng công việc không hề đơn giản bởi kinh phí thực hiện thường lớn hơn giá trị nguyên vật liệu, nhất là đối với những tuyến cống, rãnh cần giải phóng mặt bằng, thuê nhân công, phương tiện máy móc thi công… Tuy nhiên, với cách làm công khai, dân chủ, đặc biệt là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, thấy rõ lợi ích, hiệu quả và tự giác tham gia vào toàn bộ quá trình triển khai thực hiện, cuộc vận động xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải và vệ sinh môi trường ở khu dân cư – xây dựng nông thôn kiểu mẫu đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Không chỉ tạo đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ, đem lại môi trường sống tốt hơn cho người dân mà còn là tiền đề quan trọng tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng ở khu dân cư trong công tác bảo vệ, giữ gìn môi trường, từng bước góp phần đưa nông thôn Vĩnh Phúc tiến gần hơn tới đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Hiệu quả của sáp nhập thôn và đổi tên các thôn, tổ dân phố; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc chỉ là 2 trong nhiều “trái ngọt” từ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho khu vực nông thôn.

Một mùa xuân mới lại về, trong lòng mỗi người dân Vĩnh Phúc càng vui mừng, phấn khởi hơn vì quê hương đổi thay và trọn vẹn niềm tin vào mùa xuân, tin vào thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Lê Duyên