Kế hoạch Trồng cây phân tán năm 2022

00:00 13/12/2021

Ngày 10/12/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 309/KH-UBND về việc Kế hoạch Trồng cây phân tán năm 2022. 

Kế hoạch chi tiết tại file đính kèm.