Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai và thi hành Luật Đất đai

25/06/2021

Sáng 24/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và tổng kết thi hành Luật Đất đai. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

8 năm thực hiện Nghị quyết 19, chính sách giao đất, cho thuê đất được bảo đảm minh bạch, công bằng, khách quan; chính sách tài chính đất đai và giá đất có nhiều đổi mới, bước đầu tiếp cận theo cơ chế thị trường; nguồn thu từ đất đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Cơ chế, chính sách phát triển thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất từng bước được hoàn thiện. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đã cơ bản hoàn thành, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện các quyền. Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngày càng hợp lý hơn, có lợi cho người có đất bị thu hồi; đã tập trung giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, đơn thư khiếu nại về đất đai có xu hướng giảm so với giai đoạn trước. Công tác điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai bước đầu đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng đất. Cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về đất đai được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ đa mục tiêu.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 19 và thi hành Luật Đất đai, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tạo tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của tỉnh. Hiệu quả sử dụng các loại đất được nâng cao, quản lý nhà nước về đất đai đã dần trở thành công cụ điều hành, định hướng và có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã giao đất thông qua đấu giá cho thuê đất 5 dự án với tổng diện tích 253ha; hỗ trợ đất ở cho 381 hộ, diện tích 6,36ha. Trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính tại 9 huyện, thành phố với tổng diện tích gần 120 nghìn ha; toàn tỉnh đã cấp được 252.801 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ năm 2011 đến năm 2015, tỉnh đã bãi bỏ 160 thủ tục hành chính của 3 cấp; thay mới 152 thủ tục hành chính; cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường có thời hạn giải quyết từ trên 10 ngày trở lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước tham luận tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Nhất trí với các đánh giá về thực hiện Nghị quyết 19 và thi hành Luật Đất đai 2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị cần có cơ chế để nhà nước chủ động phát huy và điều tiết các nguồn lực đất đai. Tiếp tục đổi mới công tác lập quy hoạch sử dụng đất; xây dựng cơ chế linh hoạt để giải quyết một số trường hợp công trình cấp bách, phát sinh; làm rõ hơn cơ chế thu hồi đất; xem xét bổ sung cơ chế về sự can thiệp của nhà nước đối với các trường hợp nhà đầu tư thực hiện cơ chế nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án đầu tư; bổ sung quy định rõ về trình tự, thủ tục, điều kiện loại dự án khi chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện phương pháp xác định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, phù hợp với giá thị trường.

Tham luận của các địa phương cũng cho rằng qua thực hiện Nghị quyết 19 và thi hành Luật Đất đai, còn tồn tại nhiều bất cập, trong đó, nguồn lực về đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc sử dụng đất đai còn lãng phí, chưa hiệu quả; nhiều dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng; có tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp. Quy định pháp luật điều chỉnh thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất còn thiếu đồng bộ. Việc tổ chức thực hiện pháp luật đất đai còn chưa nghiêm; tình trạng vi phạm chính sách pháp luật đất đai, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự vào cuộc của các địa phương trong quản lý đất đai. Đồng chí tiếp thu các ý kiến tham luận của các địa phương và đề nghị các địa phương sớm gửi các ý kiến góp ý việc thực hiện Nghị quyết 19 và thi hành Luật Đất đai để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Quốc hội.

Phát biểu sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với lãnh đạo các huyện, thành phố tháo gỡ vướng mắc tại các Văn phòng đăng ký đất đai; UBND các huyện, thành phố đấy nhanh tiến độ quy hoạch sử dụng đất; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; rà soát các dự án để hoàn thiện hồ sơ quản lý đất đai. Tiếp tục đấy mạnh thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về giải quyết các tồn tại về đất đai; đẩy mạnh xử phạt vi phạm về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.


Đức Hiền

vinhphuc.gov.vn/


Các tin đã đưa ngày: