Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (25/02/2021)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực quản lý đất đai thời gian tới (17/02/2021)

Năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung nguồn lực để chủ trì, phối hợp thực hiện với việc triển khai kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành theo Quyết định số 548/QĐ-BCĐ ngày 29/12/2020.

Năm 2021 cần tập trung vào việc tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 (08/01/2021)

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về việc triển khai Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai, xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai căn bản, toàn diện (04/01/2021)

Luật Đất đai năm 2013 là đạo luật quan trọng có tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống của người dân cả nước. Sau hơn 6 năm thực thi, Luật đã bộc lộ một số kẽ hở, hạn chế rất cần được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước - người dân - doanh nghiệp.

Kinh nghiệm quốc tế về điều tiết giá trị tăng thêm từ nhà, đất (30/12/2020)

Nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng các chính sách thu điều tiết đối với giá trị tăng thêm từ đất ở các khu vực do việc đầu tư cơ sở hạ tầng làm gia tăng giá trị của nhà, đất sở hữu bởi khu vực tư nhân cho các giai đoạn từ khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tới quá trình phát triển dự án, quá trình sử dụng bất động sản và khi chuyển nhượng bất động sản.

Nguồn lực từ đất đai góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (29/12/2020)

Thời gian qua, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật đất đai đã từng bước nâng cao công tác quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, tạo ra nguồn lực lớn cho sự phát triển kinh tế ­ xã hội của đất nước.

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 (28/12/2020)

Đề án “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Đề án theo kế hoạch; đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương; tổ chức kiểm tra việc thực hiện tại nhiều địa phương để đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời trong quá trình thực hiện.

Ban hành nhiều văn bản khuyến khích tập trung, tích tụ đất nông nghiệp để sản xuất tập trung, quy mô lớn (25/12/2020)

Tích tụ, tập trung ruộng đất là bước đi cần thiết, để đáp ứng yêu cầu trong sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao…. Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã ban hành đã có nhiều nội dung đổi mới quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai để đầu tư sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Các tin đã đưa ngày: