BÀI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2021

21/09/2021

Thưa quý vị và các bạn

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu và tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người dân ở các quốc gia trên thế giới. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch từ năm 1994, đến nay, sự kiện này đã được các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tỉnh, thành phố trên cả nước và người dân hưởng ứng nhiệt tình. Thông qua các hoạt động, Chiến dịch đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Thưa quý vị và các bạn

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp đặc biệt là các biến thể mới có tốc độ lây lan rất nhanh tại một số tỉnh thành trên phạm vi cả nước. Đồng thời, trong thời gian này, toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã đang tập trung mọi nguồn lực để chỉ đạo, thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Để hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 và đảm bảo yêu cầu “Vừa bảo vệ môi trường, vừa phòng chống dịch Covid-19” theo đúng chỉ đạo của Bộ TN&MT và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở TN&MT đề nghị:

Đối với mỗi người dân: Cần phải tự ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay tại hộ gia đình như: Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần; định kỳ vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước thải; tích cực trồng, giữ gìn và bảo vệ cây xanh; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thông điệp 5T trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với UBND cấp xã:

Một là, Đối với rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thì cần tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo hợp tác xã vệ sinh môi trường, tổ vệ sinh môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo đúng quy định;

Hai là, Đối với rác thải phát sinh tại các hộ gia đình đang thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì UBND cấp xã phải lựa chọn, chỉ đạo đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định;

 Ba là, Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức thu gom và xử lý khẩu trang theo quy định; tăng cường phun tiêu độc, khử trùng và chế phẩm sinh học tại các bãi tập kết rác, các khu vực lò đốt rác thải, các bãi chôn lấp, xử lý rác thải sinh hoạt; không để gia súc, gia cầm vào các bãi chôn lấp rác thải.

 

Đối với UBND cấp huyện, thành phố:

Một là,  Chỉ đạo nghiêm việc thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly y tế tập trung và các địa điểm phong tỏa phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt đối với việc đốt chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại không qua xử lý.

Hai là, Tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường; kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần khuyến khích người dân, các tổ chức chính trị- xã hội xây dựng, thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường, mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đúng quy định của Bộ Y tế.

 


Sở TN&MT Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: