Về việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2021

19/08/2021

Văn bản 2537/STNMT-QLMT ngày 19/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2021.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc nhận được văn bản của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các doanh nghiệp) về việc thay đổi kế hoạch tiến hành quan trắc môi trường định kỳ năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành  Văn bản 2537/STNMT-QLMT ngày 19/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết nội dung Văn bản xem tại file đính kèm./.


Sở TN&MT Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: