Dự thảo Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng thể ứng cứu sự cố môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2025

01/08/2018

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng thể ứng cứu sự cố môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2025:


/uploads/news/2018_08/ke-hoach-tong-the-ung-pho-su-co-moi-truong-xin-y-kien-lan-2-1.docx

 


Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường


Các tin đã đưa ngày: