Toàn tỉnh trồng mới 400ha rừng tập trung

25/06/2018

Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 650ha rừng tập trung và 1,6 triệu cây phân tán. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các địa phương rà soát diện tích có khả năng trồng rừng và tăng cường trồng mới rừng trong vụ Xuân; chỉ đạo các chủ vườn ươm gieo ươm cây giống, đảm bảo số lượng, chất lượng cây giống phục vụ nhu cầu nhân dân trong tỉnh.

 

Cùng với chuẩn bị tốt cây giống, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm vận động bà con khai thác rừng đã đến tuổi thu hoạch; đưa các giống cây lâm nghiệp mới vào trồng trên diện tích rừng kém hiệu quả; chủ động thu dọn thực bì, hiện trường, vật tư nông nghiệp, đảm bảo trồng rừng đúng thời vụ; tích cực hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc để diện tích rừng trồng mới có điều kiện phát triển, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Đến tháng 5/2018, toàn tỉnh đã trồng mới được 400ha rừng tập trung, đạt gần 62% kế hoạch đề ra.

 


Hà Trần - Báo Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: