Yên Lạc: Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt hơn 2.700 tỷ đồng

09/12/2019

Bằng các giải pháp tích cực trong đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm thương mại, chợ thôn và mở rộng nhiều ngành dịch vụ, năm 2019, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ của huyện Yên Lạc đạt 2.757,6 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Hoạt động thương mại của các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn huyện đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, các sản phẩm hàng hóa trên thị trường đa dạng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và tiêu dụng của nhân dân. Trong năm 2019, huyện đã tích cực phối hợp với các đơn vị đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức được 1 hội chợ giới thiệu sản phẩm tại huyện. Dịch vụ bưu chính viễn thông và vận tải phát triển mạnh, dịch vụ ngân hàng và các quỹ tín dụng nhân dân cũng đang hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và người dân góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội của địa phương.

Năm 2020, huyện Yên Lạc sẽ tập trung khai thác có hiệu quả hoạt động của các chợ, trung tâm thương mại, tăng cường xúc tiến thương mại và tổ chức 2 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Huyện cũng tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư nhằm thu hút đầu tư các dự án đầu tư về địa bàn và khuyến khích mở rộng các ngành dịch vụ mới, nhất là dịch vụ nông nghiệp, công nghiệp, đô thị. Phấn đấu năm 2020, giá trị thương mại - dịch vụ đạt trên 2.900 tỷ đồng, đưa lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 27% tổng giá trị sản xuất.


Trần Biển

Vinhphuc.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: