Vĩnh Tường phấn đấu sớm được công nhận huyện nông thôn mới

04/11/2019

Đến năm 2020 sẽ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% số thôn được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2030 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Những mục tiêu này được Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Tường đưa ra thảo luận tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do UBND huyện tổ chức chiều 17/10.

Dịp này, 59 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
“Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020” đã nhận Giấy khen của UBND huyện

Báo cáo do Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bình Khiêm trình bày tại hội nghị cho thấy: Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của Vĩnh Tường ngày càng khởi sắc với 26/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động cho chương trình trên 6.560 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 4.760 tỷ đồng. Giai đoạn 2010 - 2020, huyện đã tập trung đầu tư để 100% các tuyến đường trục huyện, trục xã được cứng hóa, bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% trường học, trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người đạt 18,75 triệu đồng/người/năm thì đến hết năm 2018 đạt 41,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 ở mức 6,42%, đến hết năm 2018 giảm còn 2,03%.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Tường còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc phát huy tinh thần tự chủ, tự lực và trách nhiệm, tính sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa cao; công tác tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực cho chương trình chưa đáp ứng được yêu cầu. Kinh tế tuy đã phát triển nhưng chưa có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết, nâng cao giá trị, chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Tình hình vệ sinh môi trường nông thôn đã được cải thiện đáng kể nhưng ở nhiều nơi vấn đề môi trường vẫn còn gây bức xúc trong nhân dân...

Để đạt mục tiêu tổng quát đến năm 2025 có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, thời gian tới, huyện Vĩnh Tường sẽ gắn việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với thực hiện Đề án tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các xã rà soát, triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 sát với tình hình thực tế; tiếp tục kiên trì chỉ đạo dồn thửa đổi ruộng, từng bước tập trung tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu lớn để từng bước áp dụng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với rà soát, nghiên cứu và đề xuất ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.


Bích Phượng

Vinhphuc.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: