Lập Thạch phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới năm 2019

09/05/2019

Lập Thạch là huyện thuần nông, người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, sau 8 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện hiện đã có 17/18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, duy nhất xã Văn Quán hiện đang chờ cấp trên thẩm định, phê duyệt xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong quý I/2019. Như vậy đối với các xã trên địa bàn huyện Lập Thạch cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bước đầu của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhìn một cách tổng thể, sau nhiều năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế, xã hội ở Lập Thạch được nâng cấp đồng bộ hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Bên cạnh đó, những vấn đề về tổ chức sản xuất, lao động, việc làm cũng được chính quyền từ huyện tới cơ sở quan tâm thực hiện theo hướng nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng thu nhập cho người dân. Những kết quả đạt được là cơ sở, động lực quan trọng để Lập Thạch sớm trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019.

Để phấn đấu trở thành  huyện nông thôn mới vào năm 2019. Huyện Lập Thạch đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 7 tiêu chí huyện đã đạt được là: Quy hoạch, tiêu chí giao thông, thủy lợi, tiêu chí về điện, tiêu chí sản xuất, tiêu chí về an ninh-trật tự xã hội và tiêu chí chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới. Đối với 2 tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt được đó là: tiêu chí về y tế, văn hóa, giáo dục và tiêu chí môi trường. Huyện lên phương án cụ thể phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí trên như: Phối hợp với Sở giáo dục& đào tạo, đầu tư, xây dựng thêm 01 trường THPT đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019; đầu tư xây dựng sân vận động trung tâm huyện với diện tích đã giải phóng mặt bằng là 5.800m2 và các công trình phụ trợ theo quy định. Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa thể dục thể thao. Đối với tiêu chí về môi trường , huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; thu gom, xử lý tốt bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng…; xây dựng bãi rác thải tập kết và xử lý rác thải tại các xã, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn đạt tiêu chuẩn.

Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 là một chủ trương lớn, đúng đắn, cần hội tụ đầy đủ các điều kiện về nội lực và ngoại lực. Để đạt mục tiêu cán đích vào 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cũng như các địa phương trong toàn huyện phải tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận cùng Nhân dân gấp rút vừa chuẩn bị vừa thực hiện đồng hành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát một cách có trách nhiệm với các tiêu chí. Toàn huyện quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, xây dựng huyện Lập Thạch đạt huyện nông thôn mới trong năm 2019.


Ngọc Thảo- Trung tâm văn hóa TT-TT huyện Lập Thạch


Các tin đã đưa ngày: