Tuyên truyền tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

05/10/2021

Thực hiện Văn bản số 1649/STTTT-TTBCXB ngày 24/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông và Công văn số 56/LĐLĐ ngày 29/09/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. 

Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 114/CĐVC ngày 05/10/2021 về việc tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực  hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.  

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời giúp mọi người hiểu rõ được tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Để thấy trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn đến đâu việc dạy và học vẫn luôn được tiếp tục.

 Các tin đã đưa ngày: