Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin khi sử dụng mạng internet

30/09/2021

Thực hiện Công văn số 1281/CATTT-QHPT ngày 22/9/2021 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 1679/STTTT-TTBCXB ngày 28/09/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT. 

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin tới mọi đối tượng sử dụng mạng Internet trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng Internet để làm việc, học tập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác. Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.

 Chi tiết các tập phim được đăng tải trên trang Youtube An toàn không gian mạng, cụ thể như sau:

 

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

 

Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người dân truy cập, xem để thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng mạng internet.Các tin đã đưa ngày: