Khắc phục tồn tại, điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực

27/01/2021

Chiều 26/1, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về Đề án, kế hoạch khắc phục tồn tại, điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành.

 

Cho ý kiến vào các Đề án mà các Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị các Sở, ngành căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng để xác định những tồn tại nhằm nhận diện rõ những điểm nghẽn. Các đơn vị cần rà soát lại toàn bộ công tác quản lý nhà nước về giao thông, công tác quản lý xe quá khổ, quá tải, công tác cán bộ, quản lý hành lang an toàn giao thông; công tác quản lý đất đai, xử lý rác thải, bảo vệ khai thác tài nguyên khoáng sản, công tác cải cách hành chính, việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; định hướng ngắn hạn và dài hạn của ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc; sớm xác định vùng trồng trọt chăn nuôi trọng điểm của tỉnh, công tác quản lý đê điều, hồ đập,  công tác quản lý rừng… Từ đó, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Cho ý kiến vào các Đề án mà các Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị các Sở, ngành căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng để xác định những tồn tại nhằm nhận diện rõ những điểm nghẽn. Các đơn vị cần rà soát lại toàn bộ công tác quản lý nhà nước về giao thông, công tác quản lý xe quá khổ, quá tải, công tác cán bộ, quản lý hành lang an toàn giao thông; công tác quản lý đất đai, xử lý rác thải, bảo vệ khai thác tài nguyên khoáng sản, công tác cải cách hành chính, việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; định hướng ngắn hạn và dài hạn của ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc; sớm xác định vùng trồng trọt chăn nuôi trọng điểm của tỉnh, công tác quản lý đê điều, hồ đập,  công tác quản lý rừng… Từ đó, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.


Đặng Thưởng

vinhphuc.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: