THÔNG BÁO Danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, nội dung, địa điểm tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

03/09/2020

Ngày 01/9/2020, Hội đồng thi tuyển Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 215/TB-HĐTT về Danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, nội dung, địa điểm tổ chức thi chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai như sau:

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;
Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-STNMT ngày 29/7/2020 về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 393 /QĐ-STNMT ngày 04/8/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Quyết định số 397/QĐ-HĐTT ngày 05/8/2020 của Hội đồng thi tuyển về việc thành lập tổ phục vụ kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, nội dung, địa điểm tổ chức thi tuyển như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi như sau:
 

TT Họ và tên người nộp hồ sơ Ngày tháng năm sinh Chức vụ công tác hiện nay Trình độ chuyên môn Trình độ LLCT
1 Trần Mạnh Cường 01/01/1977 Thanh tra viên Kỹ sư QLĐĐ – Ths Nông nghiệp Cao cấp LLCT
2 Nguyễn Văn Đậu 26/06/1979 Thanh tra viên chính Kỹ Sư QLĐĐ – Ths Quản lý ĐĐ Trung cấp LLCT
3 Khổng Ngọc Thuận 22/4/1983 Chuyên viên Kỹ sư QLĐĐ – CN Luật Kinh tế - Ths Nông nghiệp Trung cấp LLCT

 
2. Thời gian thi, nội dung thi:
2.1. Thi viết: 
- Thời gian: 180 phút, bắt đầu từ 7h30 đến 10h30 ngày 19/9/2020.
- Nội dung thi viết: Chi tiết theo Thông báo số 203/TB-HĐTT ngày     19/8/2020 của Hội đồng thi tuyển về một số nội dung ôn tập thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).
2.2. Thi trình bày đề án: 
Thời gian trình bày đề án: 7h30 ngày 20/9/2020; trình bày tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về đề án 30 - 40 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi tỉnh huống và câu hỏi chất vấn tối đa 5 phút;
- Chủ đề thi trình bày đề án: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai (thủ tục về: giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất) trong giai đoạn hiện nay.
Đề án của người dự thi được in, đóng quyển theo kích thước giấy in khổ A4, tối thiểu 20 trang - tối đa 30 trang, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, căn dòng Exactly 18, cách đoạn trước và sau 6pt, số lượng 07 quyển và nộp cho Thư ký Hội đồng thi tuyển trước 17 giờ 00 phút ngày 15/9/2020.
3. Địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi và phòng thi: Tại  Hội trường tầng 4 - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.
* Lưu ý: Tất các thí sinh có mặt từ 6h40’ ngày 19/9/2020 để dự khai mạc và nghe phổ biến quy chế thi. Thí sinh dự thi phải mang theo chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, hoặc giấy phép lái xe, hoặc Thẻ đảng viên) và có mặt trước giờ thi các môn 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.
Thông báo này thay Giấy triệu tập đối với từng thí sinh, được niêm yết công khai tại Website và Trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đề nghị thí sinh kiểm tra kỹ thông tin về bản thân nếu phát hiện sai sót thì phản ảnh lại cho Tổ phục vụ (qua ông Nguyễn Công Võ - Tổ trưởng tổ phục vụ kỳ thi) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi./.

Xem chi tiết tại file đính kèm.


Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: