THÔNG BÁO Nội dung ôn tập thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

21/08/2020

Ngày 19/8/2020, Hội đồng thi tuyển Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 203/TB-HĐTT về Nội dung ôn tập thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

A. Thi viết (Thời gian thi: 180 phút).

I. Kiến thức chung

1. Khái quát về Hệ thống các cơ quan thuộc chính quyền địa phương

2. Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Mục tiêu vị trí công việc, những nhiệm vụ chính và năng lực cần thiết của vị trí việc làm Phó trưởng phòng Quản lý đất đai.

II. Hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành của lĩnh vực dự thi

1. Nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Các quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đang có hiệu lực thi hành;

- Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

- Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm kỳ đầu;

2. Nội dung về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất:

- Các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đất đang có hiệu lực thi hành;

- Mối quan hệ giữa các quy định của Luật đất đai và Luật đấu thầu (cụ thể tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP) trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất;

- Một số khó khăn, vướng mắc và giải pháp đề xuất giải quyết các chồng chéo, mâu thuẫn giữa các Luật đất đai, Đầu tư, Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị.

3. Một số nội dung khác có liên quan:

- Các quy định của pháp luật về Đăng ký đất đai, về Giá đất và Bồi thường, tái định cư đang có hiệu lực thi hành

Lưu ý: Điểm b, khoản 1 Điều 9 tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh quy định về ngân hàng đề thi viết là đề mở, ứng viên được sử dụng tài liệu dạng giấy trong phòng thi.

B. Chủ đề xây dựng Đề án (Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 30 - 40 phút).

1. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai (thủ tục về: giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất) trong giai đoạn hiện nay.

3. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh

C. Danh mục tài liệu tham khảo

1. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;

2. Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;

3. Luật: Đấu thầu; Xây dựng; Quy hoạch; Đầu tư; Quy hoạch đô thị và hệ thống các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành

4. Các tài liệu khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

 


Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: