Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc phối hợp với UBND thành phố Phúc Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đo đạc

19/08/2020

Ngày 18/8/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc phối hợp với UBND thành phố Phúc Yên tổ chức Hội nghị triển khai TKKT-DT đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, lập Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Tham dự Hội nghị về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có ông: Phan Tuệ Minh – Giám đốc Sở cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan. Về phía UBND thành phố Phúc Yên có ông Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo các phòng  trực thuộc UBND thành phố. Ngoài ra còn có lãnh đạo các xã, phường, cán bộ địa chính và đại diện các đơn vị thi công: Công ty Đo đạc và Khoáng sản; Công ty Cổ phần Khoáng sản và Môi trường Việt Nam; Công ty TNHH Công nghệ Môi trường và Trắc địa Bản đồ Khôi Nguyên.

Tại Hội nghị, ông Phan Tuệ Minh thông qua Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Dự toán đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, lập Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Ông cho biết hiện nay, tài liệu bản đồ đất đai của thành phố Phúc Yên đã cũ, độ chính xác bị hạn chế, không được cập nhật chỉnh lý biến động thường xuyên; trong khi đó tỷ lệ biến động đất đai thực tế quá lớn, nhiều thửa đều bị thay đổi về hình thể kích thước…do vậy nội dung bản đồ cũ không còn phù hợp với thực địa gây không ít khó khăn cho công tác quản lý và sử dụng đất đai. Do đó,việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, lập Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy phạm hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, là vô cùng cần thiết nhằm thay thế hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính cũ trước đây. Đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện để thực hiện dự án đúng tiến độ, đồng thời cùng giải quyết phát sinh trong quá trình thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ đầu tư chịu trách nhiệm với UBND tỉnh về hiệu quả dự án.          

Ông Phan Tuệ Minh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Ông Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên bày tỏ sự vui mừng khi được UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, tạo điều kiện để thành phố Phúc Yên được thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính để thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn.

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phúc Yên phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Duy Hưng – Trưởng phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám – Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thông qua Quy trình đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; Quy trình đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

Đại diện đơn vị thi công cam kết sẽ xây dựng kế hoạch thi công đầy đủ; Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ, Sở Tài nguyên và môi trường; Bố trí đầy đủ nhân lực, vật lực, máy móc thi công; Phối hợp với địa phương và báo cáo đầy đủ định kỳ, đột xuất với cơ quan quản lý, chủ đầu tư.

Tại Hội nghị, đại diện các lãnh đạo xã, phường cũng phát biểu, đưa ra những vướng mắc, khó khăn đề nghị các đơn vị liên quan giải quyết, cùng đi đến những giải pháp tốt nhất để hoàn thiện Dự án./.


Trung tâm CNTT TN&MT


Các tin đã đưa ngày: