Sơ kết cuộc vận động xây dựng cống, rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường

03/07/2020

Chiều 1/7, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết triển khai cuộc vận động xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, đã có 8/9 huyện, thành phố triển khai cuộc vận động xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước với khối lượng thực hiện hơn 334km, đạt tỷ lệ 58% so với khối lượng đăng ký. Nhân dân các địa phương đã ủng hộ, đóng góp  hơn 150 tỷ đồng cho việc xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước, trong đó, có nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất và tham gia trực tiếp các hoạt động thi công xây dựng, giám sát cộng đồng. 

Tuy nhiên, một số địa phương có tuyến ngõ nhỏ, hẹp, đã có sẵn đường bê tông nên rất khó để triển khai xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước  bảo đảm yêu cầu theo thiết kế mẫu. Nhiều khu dân cư đã chủ động mua vật liệu có sẵn tại địa phương (gạch nung) để xây dựng cống, rãnh thoát nước thải phù hợp với tình hình thực thực tế nhưng lại dẫn đến vướng mắc trong việc nghiệm thu, thanh toán kinh phí hỗ trợ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước khẳng định: Việc cải tạo, xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã khơi dậy ý thức của mỗi gia đình, cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. UBND các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải đã đăng ký, nhất là việc giải ngân, thanh toán kinh phí hỗ trợ. Đồng thời, tập trung rà soát nhu cầu các tuyến rãnh cần xây dựng, cải tạo và đăng ký bổ sung; phấn đấu đến ngày 30/9 hoàn thành cải tạo, xây dựng 500km cống, rãnh thoát nước.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, đã có 8/9 huyện, thành phố triển khai cuộc vận động xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước với khối lượng thực hiện hơn 334km, đạt tỷ lệ 58% so với khối lượng đăng ký. Nhân dân các địa phương đã ủng hộ, đóng góp  hơn 150 tỷ đồng cho việc xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước, trong đó, có nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất và tham gia trực tiếp các hoạt động thi công xây dựng, giám sát cộng đồng. 

Tuy nhiên, một số địa phương có tuyến ngõ nhỏ, hẹp, đã có sẵn đường bê tông nên rất khó để triển khai xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước  bảo đảm yêu cầu theo thiết kế mẫu. Nhiều khu dân cư đã chủ động mua vật liệu có sẵn tại địa phương (gạch nung) để xây dựng cống, rãnh thoát nước thải phù hợp với tình hình thực thực tế nhưng lại dẫn đến vướng mắc trong việc nghiệm thu, thanh toán kinh phí hỗ trợ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước khẳng định: Việc cải tạo, xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã khơi dậy ý thức của mỗi gia đình, cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. UBND các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải đã đăng ký, nhất là việc giải ngân, thanh toán kinh phí hỗ trợ. Đồng thời, tập trung rà soát nhu cầu các tuyến rãnh cần xây dựng, cải tạo và đăng ký bổ sung; phấn đấu đến ngày 30/9 hoàn thành cải tạo, xây dựng 500km cống, rãnh thoát nước.


Đặng Cường

Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: