Thông báo về việc tạm dừng TTHC đối với hồ sơ cấp GCN của công ty TNHH An Viên tại phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

05/11/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc tạm dừng TTHC đối với hồ sơ cấp GCN của công ty TNHH An Viên tại phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Chi tiết tại link sau:
/uploads/news/2018_11/cv538.pdf


Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường


Các tin đã đưa ngày: