Kế hoạch số 6761/KH-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện “ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/10/2018

Kế hoạch số 6761/KH-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện “ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

/6761khub.signed.pdf

 

 

/6761khub.signed.pdf


vinhphuc.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: