Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII (21/10/2021)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại các Văn bản số: 6593/UBND-VX4 ngày 05/8/2021; số: 8115/UBND-VX4 ngày 15/9/2021 về việc giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII. Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời các nội dung được giao tại phần III văn bản số: 6593/UBND-VX4 ngày 05/8/2021 và phần III văn bản số 815/UBND-VX4 ngày 15/9/2021, cụ thể như sau:

Về việc triển khai thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/về từ tỉnh Phú Thọ cho đến khi Phú Thọ xác định chính xác cấp độ dịch toàn tỉnh (19/10/2021)

Thực hiện văn bản số 9191/CV-BCĐ ngày 17/10/2021 của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc triển khai thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/ về từ tỉnh Phú Thọ cho đến khi Phú Thọ xác định chính xác cấp độ dịch toàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 3291/STNMT-VP ngày 18/10/2021 trong đó Giám đốc Sở chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị thực hiện ngay các nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 tại cơ quan đơn vị.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19" trên địa bàn tỉnh (19/10/2021)

Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc bạn hành Quyết định số 2872/QĐ-UBND về hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19" trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 2875/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (19/10/2021)

Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc bạn hành Quyết định số 2875/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (14/10/2021)

Sáng 13/10, tại Sở Tài Nguyên và Môi trường, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2021. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Sở Tài nguyên và môi trường Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm mô hình “4 an toàn” (01/10/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 700/KH-BCĐ ngày 13/4/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Sáng ngày 01/10/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm mô hình “4 an toàn” trong cơ quan đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới (giai đoạn 2019-2021).
Các tin đã đưa ngày: