Xử phạt hành chính hơn 50 triệu đồng các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường

02/08/2017

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Đề án bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về BVMT.

Theo đó, đã có 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể được lực lượng chức năng tiến hành thanh kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 trường hợp có hành vi vi phạm các quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường; gây ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải...; đồng thời đã lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu 11 doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoàn thiện hồ sơ và trình UBND thành phố Vĩnh Yên ra Quyết định xử phạt hành chính đối với 06 trường hợp với tổng số tiền 51,5 triệu đồng.


Thanh Hà - Báo Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: