Tăng cường thanh tra công tác bảo vệ môi trường

12/11/2010

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cho biết, trong năm 2010, Bộ đã thành lập 6 đoàn thanh tra công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đối với 260 cơ sở sản xuất, khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn 46 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Qua thanh tra, các đoàn đã lập 113 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT và chuyển cho UBND các tỉnh, thành phố xử phạt theo quy định. Tính đến nay, các địa phương đã xử phạt nhiều trường hợp với tổng số tiền khoảng 5,1 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đa số cơ sở sản xuất, KCN được thanh, kiểm tra chưa thực hiện đúng các nội dung trong báo cáo tác động môi trường (chiếm 74,47%).


Trung tâm CNTT


Các tin đã đưa ngày: