Tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (07/04/2020)

Ngày 01/4/2020 Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 259/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và văn bản số 263/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 254/STTTT-TTBCXB Ngày 31/3/2020 về việc Tuyên truyền Chỉ thị 15; phòng, chống Covid-19 trong vận tải hành khách và nông nghiệp; khai báo y tế toàn dân (07/04/2020)

Theo đó, để bảo đảm việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TT ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng chống dịch Covid-19; thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng; thực hiện các giải pháp ứng phó với Covid-19 trong lĩnh vực nông nghiệp; ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau:

Phòng chống dịch Covid-19: Kiểm soát chặt chẽ vận chuyển, sử dụng động vật hoang dã (13/02/2020)

Để giảm thiểu mối nguy từ động vật hoang dã liên quan đến dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công an, Thông tin và Truyền thông, và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2020.
Các tin đã đưa ngày: