Ý thức người dân đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (07/08/2020)

Sau 99 ngày cả nước không có ca nhiễm trong cộng đồng, ngày 26/7 đợt dịch bệnh Covid-19 thứ 2 đã quay trở lại nước ta với ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại Đà Nẵng. Mặc dù các cơ quan chức năng đã và đang vào cuộc quyết liệt, nhưng nhìn lại chặng đường phòng, chống dịch Covid-19 đầu năm 2020 có thể thấy, chuyện thành - bại trong đợt chống dịch lần này không thể thiếu được vai trò của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (07/04/2020)

Ngày 01/4/2020 Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 259/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và văn bản số 263/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 254/STTTT-TTBCXB Ngày 31/3/2020 về việc Tuyên truyền Chỉ thị 15; phòng, chống Covid-19 trong vận tải hành khách và nông nghiệp; khai báo y tế toàn dân (07/04/2020)

Theo đó, để bảo đảm việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TT ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng chống dịch Covid-19; thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng; thực hiện các giải pháp ứng phó với Covid-19 trong lĩnh vực nông nghiệp; ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau:
Các tin đã đưa ngày: