Ngày mùa

26/12/2019

Nắng vàng tỏa khắp làng quê

Lúa vàng khoe sắc để về với dân

Làng trên xóm dưới xa gần

Đua nhau chuyển nắng về sân nhà mình

Lúa vàng cùng nắng tâm tình

Anh gieo hạt nắng để mình chín thơm

Dân cày vui ấm nồi cơm

Lại lo gieo nắng sớm hôm xuống đồng

Mùa màng xanh cả vụ đông

Ngô lên tươi tốt mừng công tháng ngày

Nông dân cày giỏi thơ hay

Xây làng văn hóa ngày nay sáng ngời

Dắt dìu con cháu muôn đời

Học hành tấn tới nhớ lời Bác khuyên

Dựng xây đất nước vững bền

Muôn đời hạnh phúc trên nền vinh quang


Tường Vân


Các tin đã đưa ngày: