Toàn tỉnh còn hơn 448ha chưa thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng

31/05/2019

Để thu hút đầu tư, có quỹ đất sạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục phụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Năm 2016, Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác này, nhất là đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, bất cập, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2016 đến nay, Vĩnh Phúc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư 607 dự án, với diện tích 2.487,3ha; có 27.839 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất. Trong đó, đã giải phóng mặt bằng được 1.711ha, còn 448,5ha chưa thực hiện xong. Trong số 9 huyện, thành phố, Phúc Yên, Tam Đảo, Tam Dương là những địa phương còn nhiều diện tích chưa bồi thường giải phóng mặt bằng nhất, lần lượt là 77,5ha, 73,3ha và 58,1ha. Đối với 29 dự án do Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện, Ban mới bồi thường, giải phóng được 460,8ha/961,7ha. Đặc biệt, trong số 64 dự án, công trình trọng điểm, các đơn vị mới bồi thường, giải phóng mặt bằng xong 1.103,65ha/1.715,25ha; còn 504,2ha chưa bồi thường giải phóng được.

Nguyên nhân chủ yếu là do các hộ dân có đất bị thu hồi không đồng ý về mức bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành. Cơ chế, chính sách của Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư luôn thay đổi, một số nội dung quy định của pháp luật chưa rõ ràng. Công tác định giá đất cụ thể trong giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn thấp so với giá chuyển nhượng thực tế tại địa phương, tạo ra mức chênh lệch. Việc giới thiệu địa điểm quy hoạch các khu tái định cư chưa sát với tình hình thực tế, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản còn kéo dài. Bên cạnh đó, tại nhiều xã, thị trấn còn để xảy ra sai sót trong quá trình lập danh sách trình cấp có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất đến từng chủ sử dụng. Công tác quản lý đất đai ở nhiều địa phương chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng người dân tạo lập tài sản trái phép và đòi hỏi không đúng chế độ, chính sách, ảnh hưởng rất đến tiến độ triển khai dự án...

Cụ thể, tại dự án đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai, đoạn từ Hợp Thịnh – Đạo Tú đến nút bến xe Vĩnh Yên tuyến phía nam đến nay mới có 1/16 hộ dân ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên nhận tiền bồi thường; 15 hộ còn lại không nhận do không đồng ý với đơn giá hiện hành. Tại xã Định Trung, còn 3/19 hộ không chấp hành quyết định kiểm kê bắt buộc. Đối với dự án khu đào tạo vận động viên thể dục thể thao tỉnh, còn 6/9 hộ chưa bàn giao mặt bằng do chưa có đất tái định cư để di chuyển chỗ ở. Còn dự án khu công nghiệp Tam Dương II mới giải phóng được 106,4ha/145,7ha là do công tác xây dựng hạ tầng tái định cư chậm, chưa bố trí cho các hộ di dân chuyển chỗ ở; một số hộ kiến nghị mức bồi thường, hỗ trợ không hợp lý, không có cơ sở giải quyết...

Để khắc phục những bất cập và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm, tại buổi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh về công tác này cuối tháng 5/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước cho biết, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiện toàn các tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất; tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các dự án thực hiện không đúng mục đích được giao; giải quyết thỏa đáng, kịp thời đối với các trường hợp khiếu nại, tố cáo liện quan đến đất đai; có kế hoạch bố trí đủ ngân sách để dáp ứng kịp thời tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; bổ sung kinh phí cho Qũy phát triển đất để có đủ kinh phí cấp cho các địa phương thực hiện công tác này. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với UBND cấp huyện trong việc thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.


Bảo Chi

Vinhphuc.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: