Lập Thạch: Cựu chiến binh thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích ra mắt Câu lạc bộ Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường

18/06/2018

Sáng ngày 14/6/2018, Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích tổ chức ra mắt Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường. Dự lễ ra mắt có ông Phan Dương Tiến - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo hội CCB huyện Lập Thạch, chủ tịch hội CCB của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lập Thạch.

Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường thôn Hoàng Chung là Câu lạc bộ tự quản bảo vệ môi trường đầu tiên được thành lập và ra mắt tại huyện Lập Thạch. Bước đầu, Câu lạc bộ có 20 thành viên, trong đó, nòng cốt là cán bộ, hội viên CCB của chi hội CCB thôn Hoàng Chung. Câu lạc bộ tự quản về môi trường là tổ chức tình nguyện, thực hiện công tác xã hội về hoạt động bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình. Câu lạc bộ có chức năng truyền thông, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động người dân bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; tham gia tích cực giảm thiểu ô nhiễm, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải; vận động hội viên và nhân dân đăng ký sản phẩm thân thiện với môi trường; xây dựng nếp sống, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.


Chi hội Cựu chiến binh thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích ra mắt Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường
 

Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường thôn Hoàng Chung được thành lập sẽ góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân chung tay về bảo vệ môi trường, giải quyết kịp thời các vấn đề về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thôn. Qua đó, góp phần xây dựng xã Đồng Ích sớm cán đích nông thôn mới trong năm 2018.Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường thôn Hoàng Chung đã tham gia vệ sinh môi trường sau lễ ra mắt

   
Ngay sau buổi lễ, các thành viên Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường thôn Hoàng Chung đã tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các trục đường chính của thôn./.


Ngọc Thảo Trung tâm văn hóa TT-TT huyện Lập Thạch


Các tin đã đưa ngày: