XUÂN LÀNG QUÊ

09/02/2018

                                      Xuân về

                                      Anh lại gặp em

                                      Của thời thơ ấu,

                                      Càng thêm xao lòng

                                      Hương quê,

                                      Hương lúa trổ đòng

                                      Hương hoa đồng nội

                                      Nỗi lòng thiết tha

                                      Cánh cò chao nắng xa xa

                                      Mưa xuân

                                      Như thể tơ sa trắng đồng

                                      Mắt trong mắt,

                                      Lòng hiểu lòng

                                      Cây chanh trước ngõ

                                      Hương nồng còn đây

                                      Thấy em đi hội chiều nay

                                      Áo the khăn đóng

                                      Bàn tay trắng ngần

                                      Sân đình tiếng hát em ngân

                                      Lòng anh như thấy

                                      Mùa xuân theo về

                                      Đàn trâu đũng đĩnh chân đê

                                      Tuổi thơ quá khứ

                                      Ùa về trong anh

                                      Nhớ tóc em gội hoa chanh

                                      Đứng hong trước gió

                                      Mà thành tình yêu

                                      Về quê gợi lại bao điều

                                      Nhớ em hong tóc

                                      Mỗi chiều tỏa hương.


Võ Hoàn Nam - Ninh Sơn - Ninh Hòa - Khánh Hòa


Các tin đã đưa ngày: