QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu giao bổ sung, thu hồi, điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

15/01/2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu giao bổ sung, thu hồi, điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

 Các tin đã đưa ngày: