Quy hoạch Tài nguyên Nước Vĩnh Phúc khu vực thành phố Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch, Tam Đảo, Sông Lô, Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường (Báo cáo và giải trình quy hoạch Vĩnh Phúc)

13/11/2017

Quy hoạch Tài nguyên Nước Vĩnh Phúc khu vực thành phố Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch, Tam Đảo, Sông Lô, Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường (Báo cáo và giải trình quy hoạch Vĩnh Phúc)


Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường


Các tin đã đưa ngày: