Quy hoạch Tài nguyên Nước Vĩnh Phúc khu vực thành phố Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch, Tam Đảo, Sông Lô, Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường (Chuyên đề hiện trạng)

13/11/2017

Quy hoạch Tài nguyên Nước Vĩnh Phúc khu vực thành phố Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch, Tam Đảo, Sông Lô, Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường (Chuyên đề hiện trạng)Các tin đã đưa ngày: