Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Vĩnh Tường

15/10/2021

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh PhúcCác tin đã đưa ngày: