Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bình Xuyên

15/10/2021

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcFile đính kèm
Các tin đã đưa ngày: