Từ 1/1/2015 sẽ thu hồi xử lý các sản phẩm thải bỏ

15/08/2013

Kể từ ngày 1/1/2018, các loại phương tiện giao thông như xe môtô, xe gắn máy, xe ôtô các loại thải bỏ sẽ bị thu hồi và xử lý theo nội dung Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ, được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 9/8.

Từ 1/1/2015 sẽ thu hồi xử lý các sản phẩm thải bỏ Theo Quyết định này, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm thiết lập các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ; tiếp nhận sản phẩm thải bỏ do doanh nghiệp đã bán sản phẩm đó ra thị trường Việt Nam; Các doanh nghiệp cũng phải thỏa thuận với người tiêu dùng về cách thức chuyển giao và tiếp nhận sản phẩm thải bỏ tại thời điểm thu hồi; vận chuyển và xử lý sản phẩm thải bỏ; thông báo đến Bộ Tài nguyên và Môi trường về các điểm thu hồi và cơ sở xử lý sản phẩm thải bỏ; báo cáo lượng sản phẩm được sản xuất hoặc nhập khẩu đã bán ra thị trường Việt Nam, kết quả thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ; công khai thông tin có liên quan đến điểm thu hồi và cơ sở xử lý sản phẩm thải bỏ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng, cơ sở thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết lập điểm thu hồi để tiếp nhận sản phẩm thải bỏ là chất nguy hại thì được miễn đăng ký chủ nguồn thải chất thải gây nguy hại.
Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu trực tiếp thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ là chất thải nguy hại thì được miễn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại, nhưng phải đáp ứng các điều kiện như có đăng ký ngành, nghề kinh doanh sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm thải bỏ; có báo cáo về việc trực tiếp thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ; có trang thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; có phương tiện, thiết bị chuyên dụng để thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ; có cán bộ kỹ thuật chuyên trách về hoạt động thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ.  Ngoài ra, doanh nghiệp được liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu khác để cùng thực hiện thu hồi và xử lý sản phảm thải bỏ; được hợp đồng với cơ sở thu gom và xử lý có đủ điều kiện để thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.
Theo danh mục sản phẩm thải bỏ, thời điểm thu hồi và xử lý được ban hành kèm theo Quyết định này, từ ngày 1/1/2015 sẽ thu hồi và xử lý ắcquy và pin các loại thải bỏ; một số sản phẩm thiết bị điện tử, điện dân dụng và công nghiệp thải bỏ như bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang, máy vi tính, máy in, máy fax, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy điện thoại di động, máy tính bảng; hóa chất sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản và thuốc sử dụng cho người đã hết thời hạn sử dụng...
 Từ ngày 1/1/2016, thu hồi và xử lý máy sao chụp giấy (photocopier), tivi, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt và săm, lốp các loại thải bỏ...  Các loại phương tiện giao thông như xe môtô, xe gắn máy, xe ôtô các loại thải bỏ sẽ bị thu hồi và xử lý từ ngày 1/1/2018. 
 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2013.
 

www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: