Khối ASEAN nâng tầm hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

08/07/2013

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về Các công ước đa phương về môi trường lần thứ 17. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến, đại diện các nước trong khối ASEAN, lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.

Khối ASEAN nâng tầm hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường
Thứ trưởng  Bùi Cách Tuyến  kêu gọi các nước thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN cùng nỗ lực để đi đến quan điểm chung trong các vấn đề phối hợp lập trường trong các phiên họp các bên tham gia công ước Quốc tế về môi trường. Thứ trưởng tin tưởng rằng Hội nghị sẽ là cơ hội tốt cho các nước thành viên ASEAN bày tỏ quyết tâm cam kết thực hiện có hiệu quả các công ước đa phương về môi trường.
Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về các Công ước đa phương về môi trường lần thứ 17 được tổ chức nhằm đánh giá tiến độ đạt được của các nước thành viên trong lần họp thứ 16 của Nhóm, đồng thời xem xét các sáng kiến đề xuất của Chủ tịch và các nước thành viên; Ban Thư ký ASEAN sẽ cập nhật các thông tin liên quan và thông báo tổng hợp về tình hình thực hiện ở cấp khu vực; đưa ra kết luận của cuộc họp lần thứ 17 và phân công tiếp tục thực hiện…
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tập trung rà soát các hoạt động và các sự kiện liên quan về hóa chất như: Công ước Basel về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới các chất thải nguy hại và tiêu hủy chúng; Công ước Rotterdam về các thủ tục chấp thuận thông báo trước về các hóa chất nguy hại và thuốc trừ sâu trong Thương mại quốc tế; Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy…
Thông qua Chương trình khung của Hội nghị, các nước thành viên ASEAN sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa để có được những hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa kịch bản tổng thể Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN cho đến năm 2015.

www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: