Cấm bán nước đóng chai để bảo vệ môi trường (29/08/2005)

Phần lớn người dân tại một thị trấn của Australia bỏ phiếu tán thành lệnh cấm bán nước đóng chai hôm qua, do lo ngại tác động tiêu cực của chúng đối với môi trường.

Bảo vệ môi trường nông thôn ở Tam Dương (29/08/2005)

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn huyện Tam Dương đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại các khu vực sản xuất gạch ngói, làng nghề, chăn nuôi gia súc, gia cầm, rác thải sinh hoạt. Công tác quy hoạch khu vực chứa và sử dụng rác thải còn nhiều bất cập. Dịch vụ vệ sinh môi trường còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải tại địa phương. Bên cạnh đó, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường còn yếu, hiện tượng xả rác thải bừa bãi, xác súc vật chết ra các kênh mương…còn phổ biến. Tại các cánh đồng, xuất hiện nhiều vỏ chai lọ, bao thuốc trừ sâu ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh thái.

Hệ sinh thái tự nhiên ở đâu? (25/08/2005)

Luật đa dạng sinh học đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2009. Đây là đạo luật đầu tiên ở nước ta liên quan đến quản lý đa dạng sinh học. Trước đây, vấn đề này đã được đề cập trong một số đạo luật có liên quan như: Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật thủy sản, Luật bảo vệ môi trường.

Giải quyết các kiến nghị về lĩnh vực quản lý đất đai và bảo vệ môi trường (25/08/2005)

Những năm gần đây, tình hình khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường có chiều hướng gia tăng và phức tạp, thường chiếm 80-90% tổng số đơn thư KN,TC trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Sở đã nhận được 73 ý kiến kiến nghị của nhân dân liên quan đến lĩnh vực đền bù và GPMB; lĩnh vực môi trường có 58 trường hợp.

Hỗ trợ thí điểm cải tạo rãnh thoát nước thải (25/08/2005)

Nghề chăn nuôi ở khu vực nông thôn Vĩnh Phúc đang phát triển mạnh theo xu hướng tập trung, chăn nuôi công nghiệp hoặc quy mô lớn, nước thải chăn nuôi và sinh hoạt tăng lên nhưng chỉ một phần nhỏ được thu gom, xử lý bằng mô hình hầm biogas, số còn lại đa phần thải trực tiếp vào hệ thống cống rãnh trên các trục đường giao thông nông thôn, ngõ xóm trước khi được đưa ra các thuỷ vực (sông, suối, ao, hồ…). Trong khi đó, hệ thống giao thông nông thôn hiện nay mới chỉ xây dựng được nền đường, mặt đường, không có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước thải chảy tràn trên đường hoặc hệ thống rãnh không có nắp đậy đã gây nên tình trạng ô nhiễm nặng ở nông thôn. Theo kết quả điều tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tổng chiều dài rãnh thoát nước của 117 xã ở khu vực nông thôn khoảng 4.148km, trong đó 2.409km rãnh thoát nước đã được cứng hoá (chiếm gần 58%), còn khoảng 1.739km chưa xây rãnh thoát nước (bao gồm rãnh thoát nước dọc ven đường trục chính là 930km và dọc ven đường ngõ xóm là 809km). Qua điều tra tỷ lệ rãnh thoát nước đã xây dựng có nắp đậy rất thấp, chỉ khoảng gần 20% và xây bằng gạch (chiếm gần 88%) hoặc bằng bê tông với rất nhiều kích thước khác. Do đó, các chất thải dễ dàng rơi vào rãnh thoát nước và làm tắc hệ thống thoát nước ứ đọng rác thải và nước thải.
Bức xạ môi trường và con người

Bức xạ môi trường và con người (25/08/2005)

Net - Việc nghiên cứu tác hại của bức xạ môi trường đến sức khỏe con người ở nước ta còn ít được chú ý, ngay cả đối với những vấn đề bức xúc như phông bức xạ tự nhiên môi trường, giá trị liều tối thiểu có ý nghĩa, ảnh hưởng tiêu cực của bức xạ liều thấp. Gần đây, các nhà địa chất thuộc Liên đoàn Vật lý địa chất, Hội Địa vật lý Việt Nam... trong nghiên cứu của mình đã cho thấy cần quan tâm tới bản chất của bức xạ tự nhiên môi trường, tác động của bức xạ ion đối với cơ thể... nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giải quyết các kiến nghị về lĩnh vực quản lý đất đai và bảo vệ môi trường (24/08/2005)

Những năm gần đây, tình hình khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường có chiều hướng gia tăng và phức tạp, thường chiếm 80-90% tổng số đơn thư KN,TC trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Sở đã nhận được 73 ý kiến kiến nghị của nhân dân liên quan đến lĩnh vực đền bù và GPMB; lĩnh vực môi trường có 58 trường hợp.

Tăng nặng án phạt đối với tội phạm môi trường (22/08/2005)

Bộ luật Hình vừa có sửa đổi bổ sung về xử lý hình sự tội phạm môi trường, đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn đối với sai phạm liên quan đến môi trường.
Các tin đã đưa ngày: