Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5/2013): Nước và đa dạng sinh học

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5/2013): Nước và đa dạng sinh học (28/05/2013)

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (cũng gọi là Ngày Đa dạng sinh học Thế giới) được Liên hợp quốc khởi xướng năm 1993 nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về các vấn đề đa dạng sinh học. Hiện nay, ngày này được kỷ niệm vào 22 tháng 5 hàng năm.
Bộ TN&MT kêu gọi hưởng ứng tham gia Ngày quốc tế đa dạng sinh học 2013

Bộ TN&MT kêu gọi hưởng ứng tham gia Ngày quốc tế đa dạng sinh học 2013 (28/05/2013)

Vừa qua, Bộ TN&MT đã phát hành công văn số 1436/BTNMT-TCMT ngày 16 tháng 4 năm 2013 về việc kêu gọi hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2013.
Bảo vệ môi trường, từ việc làm nhỏ

Bảo vệ môi trường, từ việc làm nhỏ (21/05/2013)

Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu như tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, môi trường ngày càng ô nhiễm? Khi đó sự sống còn của các sinh vật nói chung và con người nói riêng sẽ bị đe dọa. Vậy tại sao, trước khi quá muộn, mỗi người không từ những hành động nhỏ nhất, đơn giản nhất của mình để góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường?

117 hóa chất bắt buộc đăng ký trước khi sử dụng (02/05/2013)

Bộ Công thương vừa ban hành danh sách các sản phẩm hóa chất bắt buộc phải đăng ký sử dụng nhằm siết chặt các hoạt động quản lý hóa chất; phòng ngừa, hạn chế các sự cố hóa chất đe dọa đến sức khỏe con người, an ninh xã hội và môi trường.
Mức CO2 trong khí quyển cao nhất 3 triệu năm

Mức CO2 trong khí quyển cao nhất 3 triệu năm (02/05/2013)

Nồng độ carbon dioxide (CO2) trong khí quyển ở khắp Bắc bán cầu sẽ vượt ngưỡng 400 phần triệu (ppm) trong tháng 5 này. Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 triệu năm qua, nồng độ CO2 vượt qua ngưỡng trên.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy (24/04/2013)

Tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, trong đó đặt ra mục tiêu chung là giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt và tăng cường thu gom, tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy.

Cần bảo vệ môi trường trong quản lý và phát triển làng nghề (24/04/2013)

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường (BVMT) làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (24/04/2013)

Ngày 29/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2013/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (24/04/2013)

Ngày 18/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỚI BAO BÌ NI LÔNG (24/04/2013)

Ngày 18/3/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BTC hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
Các tin đã đưa ngày: