Chính sách đất đai và quan hệ đất đai từ góc nhìn lịch sử và hiện tại

05/09/2013

Đó là chủ đề buổi Tọa đàm khoa học do Tổ chức Forest Trends (tổ chức quốc tế phi lợi nhuận) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên vừa phối hợp tổ chức.

Tham dự tọa đàm, ông Nguyễn Đình Bồng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng: Việt Nam là một đất nước thuần nông, với khoảng 70% dân số sinh sống ở nông thôn và 48% trực tiếp sống bằng nghề nông. Đất đai đã và đang là công cụ sản xuất quan trọng và là tài sản quý của nhiều hộ gia đình.
Các đại biểu tham dự tọa đàm đều cho rằng, pháp luật đất đai hiện nay còn nhiều bất cập, nguy cơ tham nhũng lớn và khiếu kiện nhiều, nên cần đặt người dân vào vị trí trung tâm để giải quyết các mối quan hệ liên quan đến đất đai. Khi người dân được thực hiện đầy đủ quyền đối với đất đai, quyền tham gia quyết định, quyền tham gia quản lý, quyền sử dụng và quyền giám sát về đất đai, thì chắc chắn sự đồng thuận xã hội được xác lập. Đó cũng chính là căn nguyên của bền vững xã hội trong quá trình phát triển.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Trung Kiên, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp, phải thay đổi tư duy theo hướng thị trường đất đai phải gắn với thị trường lao động khi tích tụ ruộng đất, để xử lý vấn đề nông dân mất đất; đồng thời thúc đẩy tích tụ và tập trung ruộng đất ở nhằm sử dụng quỹ đất một cách có hiệu quả.

L.Nhi


Các tin đã đưa ngày: