Huyện Tam Đảo đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án hồ chứa nước Đồng Mỏ

23/08/2013

Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành của tỉnh, hiện nay huyện Tam Đảo được đầu tư nhiều hạng mục công trình quan trọng như: Khu Trung tâm Văn hoá lễ hội Tây Thiên, Khu du lịch Tam Đảo; Làng Văn hoá trọng điểm (Chùa Vàng - Minh Quang; Bảo Phác - Hợp Châu; Đạo Trù Thượng - Đạo Trù), hồ chứa nước Đồng Mỏ (Đạo Trù)... nhằm khai thác các tiềm năng thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện.

Dự án hồ chứa nước Đồng Mỏ thuộc xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-BNN-TL ngày 7/1/2008 với tổng mức đầu tư (tính theo giá quý III/2007) là 166,915 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Lòng hồ và công trình đầu mối có diện tích 93.65 ha dung tích hồ 7,7 triệu m3 nước. Đây là công trình có ý nghĩa và nhiệm vụ quan trọng không chỉ cung cấp nước tưới cho 531 ha đất canh tác trong phát triển nông nghiệp, mà còn tạo nguồn nước sinh hoạt cho 40.000 dân trong vùng; ngoài ra còn cấp nước cho công nghiệp và chăn nuôi, tạo cảnh quan phát triển du lịch.
Công trình đầu mối gồm 13 gói thầu, đến nay đã lựa chọn nhà thầu và xây lắp 6 gói thầu, hạng mục cầu giao thông trên đường tỉnh 314 và xử lý mối nền đập đã thi công xong. Các hạng mục công trình còn lại đang triển khai thi công.
Tuy nhiên đây là dự án có diện tích thu hồi lớn, liên quan đến công tác di dời tái định cư nhiều hộ gia đình (khoảng 237 hộ) của 5 thôn thuộc xã Đạo Trù, nhiều hộ gia đình không hợp tác trong quá trình kiểm kê, không nhận tiền đền bù gây khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Mặc dù vậy, để Dự án triển khai đảm bảo kế hoạch và thời gian, UBND huyện Tam Đảo phối hợp chủ đầu tư, xã Đạo Trù tiến hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB. Theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 08/04/2013 của UBND huyện Tam Đảo về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình hồ chứa nước Đồng Mỏ thì tổng diện tích cần thu hồi 12,5 ha, số hộ phê duyệt 110 hộ với tổng kinh phí bồi thường 11.500.000.000 đồng. Sau khi kiểm kê tài sản, lập phương án bồi thường, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện phối hợp UBND xã tiến hành chi trả cho 104/110 hộ, tạo điều kiện cho đơn vị thi công tiếp tục thi công 02 gói thầu đập phụ số 1, đập phụ số 2 và đập dâng Đồng Giếng. Tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 03/06/2013 của UBND huyện Tam Đảo về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thì số hộ phê duyệt 31 hộ với tổng kinh phí bồi thường 7.408.244.000 đồng, đến nay 21/31 hộ đã nhận xong tiền bồi thường, còn 8 hộ tiếp tục thông báo chi trả tiền lần 2.
Song song với công tác bồi thường GPMB, huyện Tam Đảo còn làm tốt công tác bố trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất theo quy định. Các quyết định phê duyệt về quy hoạch, bồi thường và hỗ trợ tái định cư, phân lô được thông báo và niêm yết công khai. Đã triển khai đối thoại với nhân dân, họp xét giao đất tái định cư (đợt 1) cho 72 lượt hộ thuộc 03 thôn (Đồng Giếng, Tân Lập, Tiên Long) xét giao đất tái định cư cho 32 hộ đủ điều kiện, 01 hộ tái định cư tại chỗ, giao đất giãn dân cho 22 hộ còn 17 hộ khác không đủ điều kiện.
Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của dự án hồ chứa nước Đồng Mỏ, không những giải quyết được tình trạng khan hiếm nước vào mùa khô cho 3 xã Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương, mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế của nhân dân trong vùng. UBND huyện Tam Đảo quyết tâm tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ tích cực với các sở, ngành liên quan của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án; trước mắt là hoàn thiện phương án bồi thường về tài sản kiến trúc và cây cối, chi trả tiền bồi thường khoảng 5 tỷ đồng cho 14 hộ có quyết định phê duyệt, mặt khác tổ chức đối thoại với nhân dân và các hộ có liên quan, thông báo và niêm yết công khai quy hoạch chi tiết khu tái định cư, tổ chức bốc thăm vị trí lô đất cho các hộ đủ điều kiện tái định cư làm cơ sở cho việc xây dựng phương án tái định cư sau này. Đối với các hộ không chấp hành, không chịu hợp tác sẽ kiên quyết xử lý theo quy định
 

Xuân Anh - UBND huyện Tam Đảo


Các tin đã đưa ngày: