Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

16/07/2013

Sau 3 năm triển khai Chỉ thị số 134 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, ngành tài nguyên và môi trường đã phát hiện 8.161 tổ chức vi phạm với tổng diện tích đất lên tới 128.033 ha.

Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai
Qua đó, ngành tài nguyên và môi trường kiến nghị và đã thu hồi đất của 819 tổ chức với diện tích 38.771, 302 ha; đang lập hồ sơ thu hồi đất 27.095,417 ha của 559 tổ chức; tiếp tục xử lý 1.547 tổ chức với diện tích 22.654,551 ha; đồng thời yêu cầu 1.902 tổ chức đưa đất vào sử dụng, cho phép chuyển mục đích, điều chỉnh xây dựng, xử lý trong cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 16.516,198 ha.   
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chỉ đạo và tăng cường các biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.   
Đến thời điểm này, cả nước đã cấp được 19.737.400 ha, đạt 82,2% diện tích đất cần cấp, tăng 1% so với năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm nay cấp trên 278.000 Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất với diện tích hơn 92.000 ha. Tuy vậy, mới có 8 tỉnh cơ bản hoàn thành cấp Giấy Chứng nhận lần đầu cho các loại đất chính; 10 tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành ở hầu hết các loại đất chính.   
Đối với 22 địa phương có tỷ lệ cấp Giấy Chứng nhận đạt tỷ lệ thấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị quán triệt, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, Bộ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết tồn đọng tại 16 tỉnh, thành phố để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội; đi đôi với việc giải quyết những vướng mắc trong quản lý nhà nước về đất đai, trước hết là việc giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi đất; cũng như thực hiện chính sách về giá đất trong đền bù giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.   
Về nhiệm vụ trọng tâm quản lý đất đai trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định tăng cường chỉ đạo các địa phương xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất; tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm (2011-2015) của các cấp, đặc biệt là việc chuyển đổi mục đích đất trồng lúa sang sử dụng mục đích khác; việc giao đất, cho thuê đất, thực hiện quy hoạch, xây dựng các dự án, công trình có liên quan đến thu hồi đất ở, đất sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2012.   
 

www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: