MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC THỪA KẾ HOẶC TẶNG, CHO

24/04/2013

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/3/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Theo đó, Bộ Tài chính quy định miễn lệ phí trước bạ đối nhà, đất thừa kế, hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (so với quy định trước đây, chỉ miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất có nguồn gốc là tài sản thừa kế hoặc quà tặng mà người nhận tài sản lần đầu tiên được nhận).
Trường hợp này, khi khai lệ phí trước bạ, người nhận tài sản phải xuất trình cho    
cơ quan thuế các giấy tờ hợp pháp chứng minh mối quan hệ với người thừa kế, cho, tặng hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người cho hoặc nhận tài sản thường trú về mối quan hệ trên.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng ban hành nguyên tắc xác định giá tính lệ phí trước bạ, trong đó: Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ; Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà do Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng lập căn cứ giá thực tế xây dựng mới 01 m2 sàn nhà đối với từng cấp nhà, hạng nhà. Đối với tài sản khác, giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ được xác định trên cơ sở phù hợp với giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường trong nước và không được thấp hơn giá ghi trên hoá đơn bán hàng hợp pháp của người bán...
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kể từ ngày 01/04/2013.

LuậtViệtnam


Các tin đã đưa ngày: