Điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên với một số loại khoáng sản

06/03/2020

Ngày 5/3, Thông tư 05/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau chính thức có hiệu lực.

Thông tư này quy định một số thay đổi khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại.

Cụ thể: Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên từ 49.000 đồng/m3 giảm còn 27.000 đồng/m3, giá tối đa vẫn giữ nguyên mức 70.000 đồng/m3.

Đá dăm các loại: mức giá tối thiểu tăng từ tăng từ 90.000 đồng/m3 lên 168.000 đồng/ m3, giá tối đa vẫn giữ nguyên mức 240.000 đồng/m3.

Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn): mức giá tối đa tính thuế tài nguyên từ 80.000 đồng/m3 tăng lên 200.000 đồng/m3;...

 Cát đen dùng trong xây dựng: mức giá tối thiểu giảm từ 70.000 đồng/m3 xuống còn 56.000 đồng/m3. Tuy nhiên, mức giá tối đa tăng từ 100.000 đồng/m3 lên 200.000 đồng m3.

Cát vàng dùng trong xây dựng: mức giá tính thuế tài nguyên từ 245.000 đồng/m3 giảm xuống 105.000 đồng/ m3, giữ nguyên mức giá tối đa là 350.000 đồng/ m3…

Ngoài việc giữa nguyên khung giá tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản kim loại khác.


Vân Khánh

Theo monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: